Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Біль Мар'яна МихайлівнаБіль Мар'яна Михайлівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: bmm1983@gmail.com, (098)321-9925, (097)275-3151, (032)270-6445

Сторінки:СпівавториБараняк Ігор Євгенович

Гринькевич (Полевська) Ольга Степанівна

Махонюк Олександр Володимирович

Мульска Ольга Петрівна

Садова Уляна Ярославівна

Теслюк Роман Тадейович

Шпаківська Марія МихайлівнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 314.7:329.78:316.44; JEL F22, O15, J13, Z13
Махонюк О. В., Біль М. М. Соціологічні дослідження міграційної мобільності молоді України: досвід та перспективи. Регіональна економіка. 2022. №2(104). С. 47-56. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-2-5.

Літер.: 13


Проаналізовано досвід проведення в Україні соціологічних обстежень на предмет міграційної мобільності молоді, до яких належать загальнонаціональні обстеження трудових мігрантів з виявленням специфіки для різних вікових груп, опитування молоді на замовлення органів державної влади та окремі опитування науковців та експертів у межах спеціальних досліджень. Огляд наявних обстежень дозволив виокремити найбільш масштабні та авторитетні дослідження та критично їх оцінити. Виявлено, що в Україні відсутні системні соціологічні обстеження міграційної мобільності молоді зі з’ясуванням потенціалу міграції та причинно-наслідкових характеристик міграційних переміщень. Ураховуючи все більший потенціал міграції молоді України, позитивну динаміку освітньої еміграції, обґрунтовано потребу в соціологічних обстеженнях молоді на предмет впливу міграційної мобільності на розвиток і капіталізацію людського потенціалу. Результати такого опитування дозволять отримати інформацію про те, як міграція впливає на потенціал самої молоді та потенціал розвитку території-донора (держави, регіону). З огляду на кризову ситуацію нестабільності України в умовах війни вказано на гостру потребу в проведенні ситуативних опитувань молоді щодо потенціалу міграції та намірів рееміграції в умовах масових вимушених переміщень населення. 
міграційна мобільність, потенціал міграції, молодь, людський потенціал, соціологічне обстеження Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.567.2:332.1(477); JEL D10, E21, P25
Біль М. М., Мульска О. П. Моделі споживчої поведінки домогосподарств та регіональні особливості їх формування в Україні. Регіональна економіка. 2021. №2(100). С. 53-60. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-5.

Літер.: 13


Розвинуто теоретичні засади дослідження споживчої поведінки населення з розкриттям змісту поведінки в економічній теорії, визначенням її видів і специфіки процесу споживання. Вказано на виміри й об’єкти аналізування споживчої поведінки, виявлено концептуальні відмінності її розуміння на різних інституційно-просторових рівнях, зокрема на рівні домогосподарств. Проаналізовано споживацьку, інвестиційну та заощаджувальну активності домогосподарств у регіонах України. Визначено структуру споживчих витрат домогосподарств у регіонах України зі споживацькими, інвестиційними та заощаджувальними орієнтирами, що підтвердило низькі інвестиційні активності в умовах нестабільності. 
поведінка, економічна поведінка, споживча поведінка, споживацька активність, заощаджувальна активність, інвестиційна активність, домогосподарство, регіон Репозитарій ІРД НАНУ УДК [314.7:331.91](477); JEL О15, R23, F22, J38
Біль М. М. Регулювання міграційної активності населення: пріоритети для Карпатського регіону України. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 62-70. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-7.

Літер.: 14


Розкрито зміст міграційної активності населення. Визначено ключові проблеми міграцій для населення Карпатського регіону. Їх розподілено за групами системного, управлінського, інтелектуально-трудового, демографічного, соціокультурного, інформаційного, політико-правового й безпекового характеру за напрямками міграції українців до Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини. Проаналізовано асиметричність транскордонного міграційного простору між Україною та сусідніми до Карпатського регіону європейськими країнами – Польщею та Угорщиною. Розкрито загрозливість активізації освітньої міграції з Карпатського регіону та процесів інтелектуалізації міграції. Запропоновано пріоритети регулювання міграції населення Карпатського регіону, зокрема щодо моніторингу рівня міграційної активності (потенційної, реальної), реалізації спеціальних державних програм першого робочого місця та регіональних програм стимулювання освітньої рееміграції, розвитку бізнесу й самозайнятості у прикордонних поселеннях як альтернативи «човникових» міграцій. 
міграційна активність населення, регулювання міграції, асиметричність транскордонного міграційного простору, міграційна система, інтелектуалізація міграції, Карпатський регіон України Репозитарій ІРД НАНУ УДК 36:[314.7:379.85]; JEL H55, О15, R23, F22
Біль М. М. Система забезпечення соціального захисту мобільних категорій населення // Регіональна економіка. 2017. №4(86). С. 37-45.

Літер.: 7


Визначено особливості мобільних категорій населення та виділено їх основні сегментні групи. Сформульовано дефініцію соціального захисту мобільних категорій населення. Виокремлено базові умови можливості соціального захисту мобільних категорій населення. Запропоновано функціональну та інституційну модель системи соціального захисту мобільних категорій населення в розрізі складових соціального страхування, соціального забезпечення і допомоги. Описано механізми соціального захисту мобільних категорій населення. Актуалізовано на значенні в системі механізмів соціального захисту дії міждержавних угод про взаємне працевлаштування і соціальний захист. Досліджено сфери договірного регулювання в системі соціального захисту мобільних категорій населення. Обґрунтовано необхідність розвитку мобільності соціального захисту. 
соціальний захист, соціальне забезпечення, мобільні категорії населення, просторова мобільність, мобільність соціального захисту Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.556.4:314.748:001.891; JEL O15, F22, H00, R23
Біль М. М. Ефективність механізму регулювання міграції населення: теоретико-методичні основи оцінювання / М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 73-79.

Літер.: 10


Обґрунтовано актуальність розвитку теоретико-методичних основ оцінювання ефективності механізму регулювання міграції населення. Визначено сутність такого механізму, який становить систему, що забезпечує вплив суб’єкта в особі державних і недержавних організацій і суб’єктів ринку міграційних послуг на міграційні процеси задля досягнення поставлених цілей. Відображено компонентну структуру механізму. Визначено сутність ефективності та зазначено про складність її оцінювання в державному управлінні. Розглянуто основні підходи до визначення ефективності механізму регулювання міграції населення, виділення яких дає змогу з’ясувати види ефективності. Зазначено, що найвищу практичну цінність має оцінювання ефективності результату. В основі оцінювання ефективності результату мають бути конкретні показники, які визначаються залежно від міграційної ситуації. Описано основні рівні оцінювання ефективності механізму регулювання міграції населення – особистісний, рівень системи державного регулювання, суспільний рівень і рівень безпеки соціуму. 
механізм регулювання міграції населення, ефективність, ефективність результату, міграційний потенціал, рівні оцінювання ефективності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.837:[339.9:330.341]:331.5(477), JEL O15, F22, F15
Біль М. М. Інституціональні передумови європейського вектору розвитку ринку праці України / М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2016. – №3(81). – С. 128-134.

Літер.: 9


Узагальнено організаційно-правові передумови євроінтеграційного пріоритету розвитку України. Здійснено огляд наукових обґрунтувань переваг євроінтеграції для України. Зазначено про недостатню увагу вітчизняних учених до вивчення інституціональних чинників європейської інтеграції нашої країни. Визначено теоретичну сутність і прикладні прояви інституціональних передумов євроінтеграції. Обґрунтовано особистий інтеграційний вибір громадян України на користь ЄС через практику міграцій. На основі даних офіційної статистики проаналізовано обсяги перетину державного кордону України за східним і західним вектором, обсяги грошових переказів з-за кордону. Результати аналізу доводять поступове зростання значення західного напряму. Звернено увагу на сильний вплив рівня оплати праці на міграційні орієнтири українського населення, виходячи з порівняння стандарту мінімальної заробітної плати. Зазначено про вимушеність розвитку вітчизняного ринку праці з впровадженням європейських стандартів. Звернено увагу на ризики негативного впливу інституціональних передумов євроінтеграції України та запропоновано пріоритети їх нівелювання відносно розвитку вітчизняного ринку праці. 
інституціональні передумови, ринок праці, євроінтеграція, неформальна інтеграція, особистий інтеграційний вибір, міграція Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Теслюк Р. Т. Міграція у кризових умовах: українсько-польський контекст / Р. Т. Теслюк, М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 143-145.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 314.7:331.1:30
Теслюк Р. Т. Регіональні соціально-економічні дослідження міграційних питань: ретроспектива та сучасні підходи / Р. Т. Теслюк, М. М. Біль, О. В. Махонюк, І. Є. Бараняк // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 131-141.

Літер.: 10


Здійснено ретроспективний огляд ґрунтовних напрацювань учених Інституту за міграційною тематикою в період формування ринкових відносин і здобуття Україною незалежності. Охарактеризовано предметне коло дисертаційних робіт із зверненням уваги на проблему міграцій. Систематизовано напрями наукових досліджень з міграційного питання на основі здобутків учених при захисті дисертаційних робіт і публікації результатів дослідження у виданнях Інституту. Це дало змогу встановити, що до 2010 р. проблематика досліджень фокусувалась здебільшого на питаннях причин і наслідків міграції, її специфіки у транскордонному просторі, геопросторових аспектах. Здійснено загальну характеристику сучасних напрямів вивчення міграційних процесів у контексті діяльності відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту. Узагальнено основні наукові здобутки щодо видавничої діяльності відділу, проведення заходів з обговоренням міграційної проблематики, прикладної апробації результатів досліджень. Представлено основні напрями наукових досліджень відділу через огляд науково-дослідних тем за період 2009-2014 рр., у яких міграційне питання займало ключову позицію. 
міграція, мобільність, міграційна активність, репатріація, соціально-економічна захищеність мігрантів, територіальна міграційна система Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.556.4:332:364.48
Біль М. М. Проблеми формування і розвитку інфраструктури територіальних міграційних систем / М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 66-73.

Літер.: 9


Визначено сутність інфраструктури територіальних міграційних систем з акцентом на необхідність її системної побудови. Обґрунтовано функціональну значимість належного рівня розвитку інфраструктурних об’єктів загального і спеціального призначення. Доведено, що розвиток інфраструктурних об’єктів має відбуватись із забезпеченням виконання превентивної, перерозподільчої, трансформаційної функцій міграції, а також сприяти підвищенню добробуту мігрантів, їх суспільній інтеграції та соціальній справедливості. Побудовано схему розвитку інфраструктури територіальних міграційних систем у контексті нормування рівня навантаження на її об’єкти між постійним населенням та особами-мігрантами. Виявлено проблеми розвитку спеціальної інфраструктури міграційних систем між Україною та Польщею з частими проявами незаконної діяльності з візового оформлення та надання інших послуг. Підкреслено необхідність подолання схильностей населення до споживання таких послуг і підвищення ролі громадських структур у контролі за суб’єктивною комерціалізацією сфери задоволення базових потреб мігрантів. 
інфраструктурне забезпечення, інфраструктурні об’єкти, територіальна міграційна система, міграційні мережі, функціональність міграційних систем Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Садова У. Я. Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка (за результатами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції) / У. Я. Садова, М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 211-221.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Садова У. Я. Соціальні ініціативи як інструмент подолання міграційних ризиків в Україні / У. Я. Садова, М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 206-211.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гринькевич О. С. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону / О. С. Гринькевич, М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 40-46. 

Узагальнено методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності туристичної галузі на різних рівнях управління у цій галузі, зокрема держави, регіону, організації. Враховуючи стратегічне значення розвитку туризму для багатьох регіонів України, особлива увага звернена на можливість оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту в контексті забезпечення конкурентоспроможності регіону. З цією метою запропоновано визначення поняття «туристичний продукт регіону» як сукупність усіх видів товарів і послуг, які пропонуються у регіоні для різних категорій споживачів і розроблені на основі регіональних історико-культурних, природних та інших туристичних ресурсів території. Здійснено оцінку конкурентоспроможності туристичного продукту областей Карпатського регіону з використанням методів стратегічного аналізу, зокрема матриці Бостонської консалтингової групи. 
туристичний продукт регіону, конкурентоспроможність, стратегічний аналіз, матриця Бостонської консалтингової групи Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Біль М. М. Проблеми захисту прав мігрантів в умовах сучасної кризи: макроекономічні та регіональні аспекти / М. М. Біль, М. М. Шпаківська // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 242-244.ЦитуванняRyndzak O. T. Mechanisms of migration processes regulation: theoretical aspects / O. T. Ryndzak, M. M. Bil // Scientific Journal Association 1901 «SEPIKE». – 2016. – Vol. 12. – Р. 167-171. {re2017.02.073.007}

Біль М. М. Просторова мобільність населення: теорія, методологія, практика: монографія. Львів: ПАІС, 2018. 392 с. {re2019.01.088.001}

Міграційні явища та процеси: поняття, методи, факти: довідник. 2-ге вид., доп. і перероб. / У. Я. Садова, Р. Т. Теслюк, М. М. Біль, О. Т. Риндзак, О. П. Мульска та ін.; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»; редкол.: У. Я. Садова (наук. ред.). Львів, 2018. 224 с. {re2020.01.062.001}

Біль М. М. Інституційні передумови європейського вектору розвитку ринку праці України. Регіональна економіка. 2016. № 3. С. 128-134. {re2020.03.081.002}

Біль М. М. Концепція соціальної вразливості населення: ретроспектива формування та сучасні інтерпретації. Соціальна економіка. 2021. № 62. С. 20-30. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-62-02 {re2022.02.035.010}

Voznyak Н., Mulska O., Bil M. Migration aspirations of territory population: A case study of Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2021. Vol. 19(2). Рp. 217-231. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(2).2021.18 {re2022.02.047.001}

Біль М. М. Міграційна мобільність населення в економічних дослідженнях: теоретичні аспекти. Демографія та соціальна економіка. 2021. № 47(1). С. 88-102. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2022.01.088 {re2022.02.047.002}

Біль М. М., Мульска О. П., Бараняк І. Є., Махонюк О. В., Карп'як М. О. Оцінювання впливу міграційної мобільності молоді на людський потенціал Карпатського регіону. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2021. 67 с. {re2022.02.047.013}

Біль М. М. Наглядові ради у структурі професійно-технічної освіти: огляд існуючих практик в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. Вип. 4(31). С. 99-105. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.31-16 {re2022.02.063.002}

Hrynchyshyn I., Panukhnyk O., Bil M., Popadynets N., Patytska Kh., Leshchukh I. Scientific-methodical foundations of estimation of territorial communities’ endogenous capacity in Ukraine in conditions of decentralization. Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). 2019. Р. 314-319. DOI: https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.61 {re2022.04.033.003}

Біль М. М., Попадинець Н. М. Людський розвиток і мобільність населення крізь призму національних особливостей: соціоекономічний вимір та управлінський концепт. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2020. Випуск №2(142). С. 55-61. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-8 {re2022.04.061.003}

Гринчишин І. М., Біль М. М., Лещух І. В., Патицька Х. О., Попадинець Н. М. Зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного використання ендогенного потенціалу / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 300 с. {re2023.01.034.003}

Hrynchyshyn I., Panukhnyk O., Bil M., Popadynets N., Patytska Kh., Leshchukh I. Scientific-methodical foundations of estimation of territorial communities’ endogenous capacity in Ukraine in conditions of decentralization. Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the 6th. International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). 2019. Р. 314-319. DOI: https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.61 {re2023.02.041.002}

Hrynchyshyn I., Panukhnyk O., Bil M., Popadynets N., Patytska Kh., Leshchukh I. Scientific-methodical foundations of estimation of territorial communities’ endogenous capacity in Ukraine in conditions of decentralization. Advances in Economics, Business and Management Research: Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). 2019. Рp. 314-319. DOI: https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.61 {re2023.03.028.002}

Біль М. М. Концепція соціальної вразливості населення: ретроспектива формування та сучасні інтерпретації. Соціальна економіка. 2021. № 62. С. 20-30. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-62-02 {re2023.03.058.011}

Біль М. М. Концепція соціальної вразливості населення: ретроспектива формування та сучасні інтерпретації. Соціальна економіка. 2021. № 62. С. 20-30. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-62-02 {re2023.03.070.014}


Веб-майстер П. Попадюк